تبلیغات
محمدعلی محرمی

محمدعلی محرمی
 
طلبه ای از جوار حضرت قیدارنبی علیه السلام___________________________________
نویسندگان
لوگوی همسنگران
طراح قالب
معببر سایبری فندرسک

وقت نماز

یکی از مشکلات پدر ومادر ها ومعلمین  گرامی برای آموزش نماز , آموزش وقت نماز است که با شیوه تصویری و استفاده از شکل  می توان بهتر وسریعتر آموزش داد.

امیدواریم این شکل زیر بتواند در آموزش اوقات نماز برای فرزندان ودانش آموزان مفید باشد.

آپلود عکس

آپلود عکس , آپلود رایگان

جهت استفاده از توضیح بیشتر مباحث به ادامه مطلب مراجعه نمایید... .

وقت‏شناسى  در نماز

وقت نماز صبح

نزدیك اذان صبح از طرف مشرق سفیده‏اى رو به بالا حركت مى‏كند كه آن را فجر اول (فجر كاذب) مى‏گویند; موقعى كه آن سفیده پهن شد،فجر دوم (فجر صادق) و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعى است كه آفتاب بیرون مى‏آید.

توضیح المسائل، مساله 741.

س - شبهایى كه مهتاب تا صبح هست، اگر كسى یقین كند كه فجر صادق طالع شده، آیا مى‏تواند نماز صبح را بخواند، یا باید صبر كند تاسفیدى صبح به طور محسوس آشكار شود و وظیفه او در امساك روزه ماه مبارك رمضان چگونه است و در صورتى كه وقت نماز از اول آشكارشدن سفیدى باشد، در شبهاى ابرى یا در شهرستانهایى كه روشنایى برق به حدى زیاد است كه باید خیلى صبر كرد تا سفیدى آشكار شود،اگر به اندازه ده دقیقه از اول فجر صبر كند، بعد از ده دقیقه وقت نماز است‏یا نه؟

ج - احتیاط لازم در شبهاى مهتاب آن است كه صبر كند تا سفیده صبح در افق ظاهر شود و غلبه كند بر روشنایى مهتاب، بلكه خالى از وجه نیست و این حكم در روشنى برق و شبهاى ابرى نیست و در روزه احتیاط كند و در شبهاى مهتاب اگر چه بعید نیست كه لازم نباشد امساك قبل از آنچه ذكر شد.

توضیح المسائل، مساله 754.

 

وقت فضیلت نماز صبح

وقت فضیلت نماز صبح از اول طلوع صبح صادق است تا پیدا شدن سرخى طرف مشرق (حمره مشرقیه) و در غیر این وقت تا قبل از طلوع آفتاب اگر نماز صبح خوانده شود،در وقت اجزا مى‏باشد، ولى مستحب است انسان نماز صبح را طورى بخواند كه هوا هنوز خوب روشن نشده باشد.

عروة‏الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه، مساله 10.

 

اول ظهر چه زمانى است؟

اگر چوب یا چیزى مانند آن را (شاخص) راست در زمین هموار فروبرند، صبح كه خورشید بیرون مى‏آید، سایه آن به طرف غرب مى‏افتد و هر چه آفتاب بالا مى‏آید، این سایه كم مى‏شود و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى به آخرین درجه كمى مى‏رسد و ظهر كه گذشت‏سایه به‏طرف مشرق بر مى‏گردد و هر چه خورشید رو به مغرب مى‏رود، سایه‏زیادتر مى‏شود، بنابراین وقتى كه سایه به كمترین درجه خود رسید و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت،معلوم مى‏شود ظهر شرعى شده است، ولى در بعضى از شهرها، مثل مكه كه گاهى موقع ظهر سایه به كلى از بین مى‏رود بعد از آنكه سایه دوباره پیدا شد، معلوم مى‏شود ظهر شده است.

توضیح المسائل، مساله 729.

 

فرق غروب و مغرب

زمانى كه خورشید از نظرها پنهان مى‏شود (در آخر روز) غروب نامیده مى‏شود و اما مغرب زمانى است كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پیدا مى‏شود از بین برود; بعضى گفته‏اند كه آن سرخى طرف مشرق از روى سر ناپدید شود، ولى حضرت امام مى‏فرمایند: آن سرخى به سمت‏سر انسان نمى‏رسد، بلكه همان طرف مشرق مقدارى كه بالا مى‏آید ناپدید مى‏گردد.

توضیح المسائل، مساله 735، عروة‏الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه، مساله 1.

 

وقت مخصوص نماز ظهر و عصر

وقت مخصوص نماز ظهر،از اول ظهر است تا وقتى كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد و وقت مخصوص نماز عصر موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عصر وقت‏به مغرب مانده باشد كه اگر كسى تا این موقع نماز ظهر را نخواند ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند; البته باید توجه داشت كه وقت مخصوص، براى‏مسافر و غیرمسافر فرق دارد.

توضیح المسائل، مساله 731، 737.

 

وقت مشترك نماز ظهر و عصر

ما بین وقت مخصوص نمازظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترك نماز ظهر و عصر است و اگر كسى اشتباها نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند و بعد از نماز ملتفت‏شود،نمازش صحیح است.

توضیح المسائل، مساله 731.

 

یادآورى

1- اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه كرده است،چنانچه در وقت مشترك باشد، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند; یعنى نیت كند كه آنچه تا به حال خوانده‏ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مى‏خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از آنكه نماز را تمام كرد،نماز عصر را بخواند و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عصر را بخواند و احتیاط آن است كه بعد از نماز عصر دوباره نماز ظهر و عصر را بخواند و این احتیاط خیلى مطلوب است.

توضیح المسائل، مساله 732.

 

وقت فضیلت نماز ظهر و عصر

وقت فضیلت نماز ظهر از اول ظهر (زوال) است تا وقتى كه سایه شاخص به اندازه خودش شود -البته بعد از شروع به زیاد شدن‏و اما آخر وقت فضیلت نماز عصر این است كه سایه شاخص دو برابر خودش شود و اما در ابتداى وقت فضیلت نماز عصر، مشهور علما فرموده‏اند كه از ابتداى شروع سایه قسمت دوم شاخص. ولى حضرت امام مى‏فرمایند اظهر این است كه ابتداى وقت فضیلت نماز عصر از وقتى است كه سایه شاخص به - خود برسد ولكن بعید نیست كه از بعد از تمام شدن نماز ظهر باشد.

عروة‏الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه،تحریر الوسیله، ج‏1، ص‏138.

یادآورى احتیاط واجب آن است كه نماز جمعه را از موقعى كه عرفا اول ظهر مى‏گویند تاخیر نیندازد و اگر از اوایل ظهر تاخیر افتاد، به جاى نماز جمعه نماز ظهر بخواند ولى بعضى مى‏گویند تا وقتى كه سایه شاخص مانند خودش بشود وقت دارد.

عروة‏الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه و توضیح المسائل، مساله 734.

 

نصف شب چه زمانى است؟

احتیاط واجب آن است كه براى نماز مغرب و عشا و مانند اینها، شب را از اول غروب تا اذن صبح حساب كنند و براى نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند.

توضیح المسائل، مساله 739.

 

وقت مخصوص نماز مغرب و عشا

وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتى كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بگذرد، كه اگر كسى مثلا مسافر باشد و تمام نماز عشا را در این وقت‏بخواند،احتیاط مستحب آن است كه بعد از نماز مغرب نماز عشا را دوباره بخواند و وقت مخصوص نماز عشا موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد،كه اگر كسى تا این موقع نماز مغرب را نخوانده،باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند; البته وقت مخصوص نماز عشا براى مسافر و غیر مسافر فرق دارد.

توضیح المسائل، مساله 736.

 

وقت مشترك نماز مغرب و عشا

ما بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترك نماز مغرب و عشا است كه اگر كسى در این وقت اشتباها نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت‏شود نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.

توضیح المسائل، مساله 736.

 

وقت فضیلت نماز مغرب و عشا

وقت فضیلت نماز مغرب، از اول مغرب است تا بر طرف شدن سرخى طرف مغرب، كه به آن حمره مغربیه و یا شفق هم مى‏گویند و اما وقت فضیلت نماز عشا از بعد از بر طرف شدن آن سرخى است تا - از شب.

عروة‏الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه.

 

یادآورى‏هاى اوقات مخصوص و مشترك نماز

1- اینكه اول وقت، اختصاص به نماز ظهر (و همچنین نماز مغرب)، و آخر وقت اختصاص به نماز عصر (و همچنین نماز عشا) دارد، مراد آن است كه اگر عمدا نماز عصر در وقت مخصوص نماز ظهر و نماز عشا در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده شود، باطل است. در اینجا چند مطلب استثنا شده است.

الف) اگر گمان پیدا كرد كه ظهر شده و نماز ظهر را شروع كرد -البته در مواردى كه گمان به دخول وقت كافى است ولى در بین نماز وقت داخل شد، در این صورت چون نمازش صحیح است، مانعى ندارد كه نماز عصر را در وقت مخصوص ظهر بخواند و لازم نیست‏به اندازه چهار ركعت از اول وقت گذشته صبر كند و بعد بخواند.

ب) اگر سهوانماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند و از وقت فقط به مقدار چهار ركعت‏باقى مانده باشد،كه در این صورت نماز ظهر را در وقت مخصوص عصر مى‏خواند.

ج) اگر در اول وقت كه مثلا وقت مخصوص نماز ظهر است، نماز دیگرى غیر از نماز عصر آن روز را بخواند، مانند نماز قضا مانعى ندارد.

عروة‏الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه، مساله 2.

2- تقسیم وقت‏به مختص و مشترك در مواردى ثمره عملى دارد;مثلا اگر زنى در اول وقت‏بعد از گذشتن مقدار خواندن نماز ظهر حائض شود و نماز ظهر را نخوانده باشد، فقط قضاى نماز ظهر بر او واجب است و اگر در نزدیك آخر وقت عذر او برطرف شود، اگر براى هر دو نماز وقت دارد،هر دو بر او واجب است، و اگر براى دومى وقت دارد -هر چند به اندازه یك ركعتش فقط دومى واجب است و اگر براى دومى و حتى یك ركعت از اول وقت دارد، باز هم هر دو بر او واجب است.

عروة‏الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه،مساله 3 و احكام الاوقات، مساله 15، تحریرالوسیله، ج‏1، ص‏140،مساله 15.

3كسى كه به اندازه خواندن یك ركعت وقت دارد، باید نماز را به نیت ادا بخواند،ولى نباید نماز را عمدا تا این وقت تاخیر بیندازد. بنابراین اگر شخصى مسافر به اندازه سه ركعت و شخص غیر مسافر به اندازه پنج ركعت تا غروب وقت داشته باشد، باید نماز ظهر را اول بخواند، اگر چه مقدارى از نماز عصر،خارج وقت‏خوانده مى‏شود و همچنین در نماز مغرب و عشا، اگر شخص مسافر نباشد و تا نصف شب مقدار پنج ركعت وقت داشته باشد، باید اول نماز مغرب، و اگر كمتر از پنج ركعت وقت داشته،باید اول نماز عشا را بخواند;چون چهار ركعت آخر مخصوص وقت نماز عشا است،و اما اگر مسافر باشد و تا نصف شب به اندازه چهار ركعت وقت داشته باشد، باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند و چون بعد از خواندن نماز مغرب ممكن است‏به اندازه یك ركعت‏یا بیشتر وقت داشته باشد، باید فورى نماز مغرب را شروع كند و نیت آن هم اداست، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه نیت ادا و قضا نكند.

تحریر الوسیله، ج‏1، ص‏139،مساله 9، عروة‏الوثقى،اوقات الصلاة الیومیه،مساله 4.

4- واجب است نماز عصر بعد از نماز ظهر،و نماز عشا بعد از نماز مغرب خوانده شود، كه اگر عمداجلوتر بخواند،باطل است، چه در وقت مختص به اولى باشد و چه در وقت مشترك، و اما اگر سهواجلوتر بخواند یا در وقت مختص به اولى خوانده شده یا در وقت مشترك، و اگر در وقت مختص باشد، دو صورت دارد: یا تمامش در وقت مختص به اولى واقع شده و یا مقدارى از آن در وقت مشترك داخل گردیده; اگر تمامش در وقت مختص به اولى واقع شده باشد، بنابر احتیاط واجب باطل است و اگر در مقدارى از وقت مشترك هم داخل شده، نمازش صحیح است و اما اگر سهوا در وقت مشترك جلوتر خوانده باشد،اگر بعد از نماز یادش بیاید، نمازش صحیح است و اگر در وسط نماز یادش بیاید، نیتش را به نماز قبلى بر مى‏گرداند، به شرطى كه جا براى عدول باشد; مثل اینكه در نماز مغرب و عشا وارد ركوع ركعت چهارم شده باشد كه در این صورت، نماز را تمام كرده و دوباره نماز مغرب و بعد از آن عشا را مى‏خواند.

عروة‏الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه، مساله 3.

5- همیشه عدول از نماز بعدى به قبلى جایز است،ولى عكسش جایز نیست; بنابر این از عصر به ظهر و از عشا به مغرب مى‏شود عدول كرد -به شرط آنكه از محل عدول نگذشته باشدو اما عكسش جایز نیست; بنابراین اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و یادش بیاید كه نماز ظهر را خوانده،عدول به نماز عصر جایز نیست و باید نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند.

تحریر الوسیله، ج‏1، ص‏139، مساله 1، توضیح المسائل، مساله 756.

6- در این زمینه به مسائل 757 و 759 تا 796 مراجعه شود.

 

منبع: http://www.hawzah.net/Per/K/AhkamNam/05.htm
طبقه بندی: قرآن ، حدیث ، فقه ، دینی، مذهبی ، اعتقادی، احکام،
برچسب ها: اوقات نماز، نمودار وقت نماز،
دنبالک ها: کتابخانه حوزه، تصویر بزرگتر،
[ 13 دی 92 ] [ 00:03 ] [ م ع م ]
درباره وبلاگ

جهت سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام عصر(عج) صلوات .

* الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ *

mamoharrami@yahoo.com


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب